پارس کردن سگ ها و مشکلات سگ ها در چیست؟

مهم ترین پارس كردن سگ ها شامل: اضطراب جدایی در سگ ها، هشدار سگ، بی حوصلگی سگ، صدای شادی سگ، ترس سگ از سگ های دیگر، صدای جلب توجه سگ، می باشد.
پارس کردن سگ ها
مهم ترین پارس كردن سگ ها شامل: اضطراب جدایی در سگ ها، هشدار سگ، بی حوصلگی سگ، صدای شادی سگ، ترس سگ از سگ های دیگر، صدای جلب توجه سگ، می باشد.

علت پارس کردن سگ ها؛ سگ ها برای برقراری ارتباط با موجودات اطراف خود از راه های مختلفی استفاده می کنند، یکی از این راه ها پارس کردن می باشد. سگ ها به دلایل مختلفی پارس می کنند که مهم ترین آن ها شامل مواردی از قبیل ؛ اضطراب جدایی در سگ ها، هشدار سگ، بی حوصلگی سگ، صدای شادی سگ، ترس سگ از سگ های دیگر، صدای جلب توجه سگ، می باشد.

 

علت پارس کردن سگ ها
دلایل پارس کردن سگها

اضطراب جدایی در سگ ها

یکی تز مهم ترین علت پارس کردن سگ ها اضطراب جدایی در سگ ها می باشد، بیشتر سگ ها زمانی که تنها می مانند، پارس می کنند که به آن پارس اجباری می گویند، زیرا علائم دیگری که وجود دارد اضطراب جدایی در سگ ها را نشان می دهد، مانند: افسردگی، سرعت دویدن، میل به تخریب و انجام همزمان حرکات تکراری مانند در همان زمان می چرخد. مکان یا در امتداد حصار، سگ ها ممکن است به شدت پارس کنند زیرا می خواهند صدای خود را بشنوند. 

 

بی حوصلگی سگ

بی حوصلگی در سگ یکی از علت پارس کردن سگ ها می باشد، سگ ها حیوانات دسته جمعی هستند که نیاز به زندگی با یکدیگر دارند و زمانی که برای مدت طولانی در خانه یا حیاط رها می شوند، بسیار حوصله شان سر می رود و بی حوصلگی سگ باعث می شود که برای نشان دادن غم و کسالت خود پارس کنند.

 

هشدار سگ

یکی دیگر از علت پارس کردن سگ ها هشدار سگ می باشد، که بیشتر سگ ها در صورت احساس نوعی تهدید پارس می کنند، هشدار سگ مانند: عبور یک غریبه در منطقه ای که در آن قرار دارند، زیرا برای نشان دادن توانایی خود در محافظت از مکان پارس می کنند و پارس تیز، بلند و مطمئن است و این غریزه می تواند از طریق آموزش مداوم برای محافظت از خانه و خانواده تصرف شود.

 

صدای شادی سگ

صدای شادی یکی از اصلی ترین علت پارس کردن سگ ها است، بیشتر سگ ها به خصوص سگ های جوان و توله سگ ها هنگام بازی با مردم یا سگ های دیگر پارس می کنند صدای شادی سگ بیانگر شور و شوق سگ در هنگام انجام فعالیت هایی مانند ماشین سواری یا پیاده روی است.

 

ترس سگ از سگ های دیگر

ترس سگ از سگ های دیگر یکی از مهم ترین علت پارس کردن سگ ها محصوب می شود. سگ ها اگر پارس سگ های دیگر را بشنوند ترس سگ از سگ های دیگر پارس می کنند، همانطور که به پارس سگ دیگر در همان خیابان پاسخ می دهند که به آن پارس دسته جمعی می گویند، به طوری که همه سگ ها پارس را به یکدیگر ملحق می کنند.

 

صدای جلب توجه سگ

یکی از جالب ترین علت پارس کردن سگ ها  صدای جلب توجه سگ است، وقتی می‌خواهند توجه صاحب یا مراقب را به خود جلب کنند پارس می‌کنند، به‌ویژه اگر چیزی مانند: غذا ، دستشویی رفتن، بازی، توجه یا بازی در بیرون را می‌خواهند، علت های صدای جلب توجه سگ زیرا برای رفع نیازهای خود هستند.

صدای جلب توجه سگ
صدای جلب توجه سگ

مشکلات سگ ها

مشکلات سگ ها زمانی که مشکلات سلامتی خود را احساس می کنند، تمایل به پارس کردن دارند و مهم ترین این مشکلات هاری است، بیماری شبیه به زوال عقل انسان، چرا که سگ ها برای نشان دادن رنج خود به دلیل سنشان پارس می کنند و ممکن است برای نشان دادن خود پارس کنند. صدایی که وقتی از ناشنوایی رنج می برند نمی توانید بشنوید. یعنی ناتوانی او در شنیدن.


  1. ^ أ ب “Why Dogs Bark and Curbing Excessive Barking”www.pets.webmd.com, Retrieved 23-2-2018. Edited.
  2. ^ أ ب ت JENNA STREGOWSKI, RVT (20-8-2017), “Why Do Dogs Bark?”، www.thespruce.com, Retrieved 23-2-2018. Edited.
  3. ^ أ ب “Dogs bark, but why?”www.sites.psu.edu, Retrieved 23-2-2018. Edited.
    منابع
    ^ أ ب “Why Dogs Bark and Curbing Excessive Barking”, www.pets.webmd.com, Retrieved 23-2-2018. Edited. ^ أ ب ت JENNA STREGOWSKI, RVT (20-8-2017), “Why Do Dogs Bark?”، www.thespruce.com, Retrieved 23-2-2018. Edited. ^ أ ب “Dogs bark, but why?”, www.sites.psu.edu, Retrieved 23-2-2018. Edited.