چرخه زندگی پروانه از تخم گذاری، کرم شدن تا پدید آمدن پروانه بالغ

چرخه زندگی پروانه آنچنان گسترده نیست، بلکه دارای مراحل ساده ای مانند تخمگذاری، کرم شدن، پیله تنی و خروج از پیله می باشد؛ در هر یک از این مراحل وابسته به نژاد پروانه ها طول زمان رشد تغییر پیدا میکند.
کرم شدگی دومین مرحله چرخه زندگی پروانه
کرم شدگی دومین مرحله چرخه زندگی پروانه

چرخه زندگی پروانه آنچنان گسترده نیست، بلکه دارای مراحل ساده ای مانند تخمگذاری، کرم شدن، پیله تنی و خروج از پیله می باشد؛ در هر یک از این مراحل وابسته به نژاد پروانه ها طول زمان رشد تغییر پیدا میکند.

تخم گذاری اولین مرحله در چرخه زندگی پروانه

پروانه بالغ ماده تخمهای خود را در بهار، تابستان یا پاییز بسته به نوع پروانه، روی برگهای درختان یا نزدیک آنها تخم گزاری می کند، تا تخم ها بعد از بیرون آمدن به منبع غذای مورد نیاز خود نزدیک شوند.
پروانه ماده برای اطمینان از زنده ماندن تعداد زیادی از تخم ها، تخم های زیادی می گزارد و این تخم ها از نظر اندازه و تعداد در گونه های مختلف متمایز می شوند.

کرم ابریشم دومین مرحله چرخه زندگی پروانه

کرم شدگی دومین مرحله چرخه زندگی پروانه
کرم شدگی دومین مرحله چرخه زندگی پروانه

این مرحله از زمانی شروع می شود که لاروهای ریز مانند کرم از تخم ها بیرون می آیند. این لاروها ممکن است، بافت های صاف یا پشمی داشته باشند و همچنین ممکن است یک یا چند رنگ باشند.
هنگام بیرون آمدن لاروها کمی بزرگتر از اندازه تخم آنها هستند و سپس شروع به خوردن غذا به طور مداوم می کنند تا به سرعت رشد کنند. تا جایی که اندازه خود را تقریباً دو برابر ۱۰۰ برابر می کنند، همچنین در این مرحله برای اینکه رشد بهتری داشته باشند پوست خود را تغییر میدهند.

پیله کردن

 

هنگامی که مرحله لارو به پایان رسید و رشد خود را کامل کرد، از خوردن چشم پوشی می کند. مرحله جدیدی از چرخه زندگی پروانه آغاز می شود که همان پیله است.
در این مرحله لارو برای محافظت از خود یک پیله ابریشم به دور خود می پیچد ​​و ممکن است این پیله ها تحت شاخه پنهان گیاه یا ممکن است در زیر خاک دفن شوند.
در داخل پیله لارو از یک مرحله به مرحله دیگر تبدیل می شود و سلولهای ویژه در لارو به سرعت رشد می کنند.
این مرحله منجر به تشکیل بال، پاها و چشم ها می شود، و در حالی که این مرحله برای تکمیل در برخی از گونه ها از چند هفته تا یک ماه طول می کشد. در بعضی دیگر ممکن است دوره های طولانی تر تا دو سال طول بکشد.

پروانه بالغ آخرین مرحله چرخه زندگی پروانه

وقتی پروانه در پیله رشد کرد، از آن خارج می شود و بال های خود را در هوای آزاد باز می کند و وظیفه اصلی پروانه جفت گیری است، بنابراین به دنبال یک شریک زندگی می رود تا روند لقاح را کامل کند و سپس روی برگ تخم می گذارد. یا در نزدیکی درختان، برای شروع چرخه زندگی پروانه های جدید پر می زند، اما عمر پروانه در این مرحله بسیار کوتاه است حتی ممکن است به یک ماه هم نرسد.

همچنین بخوانید:

سریعترین حیوانات جهان را می توان به لحاظ زندگی در آب یا خشکی تقسیم بندی کرد