مرغ عشق صورت صورتی، مرغ عشق سینه زرد، مرغ عشق گونه سیاه، مرغ عاشق بال سیاه، که هر کدام زیبایی ها و جذابیت خاصی دارند. ...

زیباترین پرندگان جهان تنوع بسیار زیادی دارند که شامل؛ گنجشک گلدی، گنجشک توت فرنگی، گنجشک جغد، گنجشک گورخری هستند. ...

پرورش پرندگان خانگی و اصول پرورش پرندگان زینتی یا خانگی. نکاتی در مورد برخی از انواع پرندگان خانگی، وسایر نکاتی که مورد نیاز است. ...

مراحل رشد مرغ یکی از مواردی است که باید، افرادی که به پرورش و نگه داری آن می پردازند توجه داشته باشند. مه باید مورد توجه قرار گیرد. ...

طول عمر طوطی و حتی معروف ترین طوطی ها نیز به عوامل زیادی از جمله به اندازه طوطی و همچنین عواملی از جمله محیط زندگی و تغذیه بستگی دارد. ...