پرورش پرندگان خانگی و اصول پرورش پرندگان زینتی یا خانگی. نکاتی در مورد برخی از انواع پرندگان خانگی، وسایر نکاتی که مورد نیاز است. ...