مهم ترین پارس كردن سگ ها شامل: اضطراب جدایی در سگ ها، هشدار سگ، بی حوصلگی سگ، صدای شادی سگ، ترس سگ از سگ های دیگر، صدای جلب توجه سگ، می باشد. ...