انواع سگ ها و معروف ترین سگ های جهان که 190 نژاد مختلف سگ وجود دارد، که به 7 گروه از آنها تقسیم می شوند. ورزش ها؛ و غیر ورزشی؛ سگ گله، سگ شکار، سگ بازی و غیره و معروف ...

پرورش سگ های وحشی و نکات مهم در تربیت سگ ها نوازش سگ ها و جایزه دادن به سگ ها از جمله مهم ترین رکن پرورش سگ های وحشی هست. ...