گران ترین پرنده های جهان:فنچ آمریکایی، کاردینال شمالی، اوریول شمالی، کوه آبی گران، ببر اسکارلت، طاووس سفید، فلامینگو، کبوترهای مسابقه ای ...