شترهای ماده در چند سالگی و در چه شرایطی می توانند تولید مثل بکنند، یک شتر تازه به دنیا آمده چه ویژگی های رفتاری منحصر به فردی را دارد؟ ...