خشن ترین سگ ها نیز قابل تربیت و نگه داری می باشند چند تا از خشن ترین سگ های دنیا مثل؛ پیت بول، روتوایلری، ژرمن شپرد، هاسکی سیبری. ...