پرندگان چگونه تولید مثل می کنند؛ انتخاب شریک، خواستگاری، لانه سازی، جفت گیری و تشکیل تخم، تخم گزاری پرندگان، جوجه کشی و مراقبت از جوجه ها. ...